1 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00 | ΑΗΔΟΝΙΑ 14 ΘΑ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αηδονια 14 θα στειλω στην αυλη σου

Πολιτιστικοσ συλλογοσ αρχαιασ επιδαυρου

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζει την εκδήλωση «Αηδόνια 14 θα στείλω στην αυλή σου». 

Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίων Κλεωνών «Ο Φωκάς». 

Χοροδιδάσκαλος: Σωτήρης Διαμαντόπουλος

Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου

21:00

Αηδονια 14 θα στειλω στην αυλη σου

Πολιτιστικοσ συλλογοσ αρχαιασ επιδαυρου

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζει την εκδήλωση «Αηδόνια 14 θα στείλω στην αυλή σου». 

Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίων Κλεωνών «Ο Φωκάς». 

Χοροδιδάσκαλος: Σωτήρης Διαμαντόπουλος

Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου

21:00

Αηδονια 14 θα στειλω στην αυλη σου

Πολιτιστικοσ συλλογοσ αρχαιασ επιδαυρου

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζει την εκδήλωση «Αηδόνια 14 θα στείλω στην αυλή σου». 

Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίων Κλεωνών «Ο Φωκάς». 

Χοροδιδάσκαλος: Σωτήρης Διαμαντόπουλος

Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου

21:00